Kdo jsme, naše cíle, naše hodnoty


Kdo jsme

Jsme spolek, který chce spojovat lidi, jež nejsou lhostejní, mají zájem o veřejné dění v našem městě a záleží jim na budoucnosti.
Chceme šířit informace a získávat podněty od svých spoluobčanů – co se jim líbí, co jim vadí, co je zajímá, co jim chybí.
Chceme ovlivňovat dění ve městě, aby přijímaná rozhodnutí byla v nejlepším veřejném zájmu.

Naše cíle

Chceme se stát slušnou a otevřenou volební alternativou v Čáslavi, která se bude podílet na vedení a rozvoji města ve spolupráci s podobně smýšlejícími uskupeními.
Rozvoj města si představujeme ve spolupráci s veřejností na základě diskuse a dlouhodobého pohledu.
V komunálních volbách v roce 2018 chceme získat 5–8 zastupitelů.

Naše hodnoty

Slušnost a respekt k odlišným názorům.
Otevřenost a transparentnost.
Předcházení střetům zájmů.
Odpovědnost.
Komentáře