O házení hrachu na zeď a rozkvetlém tulipánu

To není pohádka, to je realita. Hrách se od zdi odráží stejně jako dopadají naše návrhy na nepropustnou bariéru koaliční jednoty. Nebudu uvádět všechny situace za posledních 18 měsíců. Stačí jen dva příklady z poslední doby.

Na mimořádném zastupitelstvu 6.dubna ke skládce se improvizovalo bez předchozí písemné zprávy, návrhu usnesení a stanoviska rady k dané problematice. Na 23.4. 2018 je svoláno řádné zasedání zastupitelstva. Osm zastupitelů ( tedy více jak třetina zastupitelů ) písemně vyzvalo 22.3.2018 starostu města, aby byl na program zasedání zařazen bod týkající se Městské nemocnice v Čáslavi. Důvodem bylo sdělení na webu města, že nemocnice se transformovat nebude a všichni zastupitelé obdrželi dopis od manžela staniční sestry JIP pana Grygery, k němuž jsme nedostali žádné vyjádření vedení nemocnice. Žádali jsme, aby vzhledem k závažnosti tématu mu byl věnován dostatečný prostor a bod nebyl zařazen na samý konec zasedání. Jak to dopadlo ?

Poslední 15.bod zasedání označený jako různé, bez jakékoliv písemné zprávy a návrhu usnesení je – Trasformace městské nemocnice a dopis pana Grygery…….

Zemřel Miloš Forman. Jeho poslední komunikace k Čáslavákům byla odeslaná starostovi města z New Yorku v listopadu 2017 a došla před prosincovým zasedáním zastupitelstva, na kterém byli sourozenci Hejnovi představit svůj záměr k uctění díla čestného občana města Čáslavi, čáslavského rodáka, scénografa Josefa Svobody. Jejich projekt Miloš Forman podpořil dopisem. Kopii tohoto dopisu umělcova manželka Martina zaslala na vědomí Tereze Hejnové a ta ho nyní zveřejnila. Na prosincovém zastupitelstvu se o něm starosta nezmínil a na můj následný dotaz, zda dopis obdržel a proč ho nezveřejnil, mi bylo odpovězeno, že se jedná o soukromou korespondenci a ze zápisu z jednání rady, kde byla odsouhlasena odpověď na několik mých dotazů, vyplynulo, že se radní dotazy podobného obsahu nehodlají zabývat, protože mají k projednávání důležitější záležitosti.

Zdálo by se, že vše je marné. Pak jsem ale uviděl na náměstí v záplavě kamenné drtě rozkvetlý tulipán. Neměl mít šanci se tam uchytit, natož vykvést. A kvete. Tak doufám, že podobně může dopadnout úsilí některých mých stávajících kolegů zastupitelů a občanů, kteří to cítí jako my. Od těch zbylých třech zasedáních zastupitelstva se toho příliš převratného očekávat nedá. Jak to bude vypadat po podzimu, záleží na všech, kteří půjdou k volbám.


Komentáře