Čáslavské kavárenské listy – První vydání - I. Úvaha

I.                   Úvaha nad svobodným vyjadřováním v Čáslavských novinách

Všichni zastupitelé mají možnost nabídnout čtenářům Čáslavských novin své názory formou příspěvku na libovolné téma. Jen někteří z nás toho využívají. A činí tak navíc ojediněle. Na rozdíl od starosty města, který má v Čáslavských novinách pravidelnou rubriku s názvem „Slovo starosty.“ Kromě toho se názory starosty objevují v dalších příspěvcích redakce,je na mnoha fotkách z různých událostí. Je to logické, Čáslavské noviny jsou periodikem městského úřadu, informují o životě ve městě, o důležitých událostech, akcích, kterých se účastní i reprezentace města a tak musí být vidět více, než ostatní. Nic proti tomu. Vždy záleží na míře, na vkusu, tato situace či pozice se dá využít i zneužít. Pravidelnou rubriku Slovo starosty, která se stala již spíše Pastýřským listem vůdce, který promlouvá ke svým ovečkám, osobně vnímám jako nadužívání pozice starosty, který je stále na očích. To je ale jistě věcí názoru. To, co mě nazvedlo ze židle, jsou články v květnovém vydání Čáslavských novin.

Do tohoto čísla jsem poslal svůj příspěvek s názvem „ Guláš, ovoce a „ Kluci v akci“, který byl mojí osobní reflexí na mimořádné zasedání zastupitelstva věnované problematice městské skládky. K mému překvapení se objevil tento můj příspěvek s komentářem pana starosty, který usoudil, že musí uvést skutečnosti, které jsem napsal, na pravou míru, protože jsou podle něho zkreslené. Druhým důvodem mého hněvu jsou některé údaje v článku „ Ohlédnutí za mimořádným zastupitelstvem“ který je zveřejněn ve stejném čísle Čáslavských novin.

Rozčílilo mě to a ztratil jsem veškerou chuť do Čáslavských novin psát své příspěvky. Nikdo z nás nedostává na vědomí články, které píše starosta k nějaké cenzuře, komentářům, k tomu, abychom je usměrňovali. Zveřejněním příspěvku s komentářem, o kterém jsem nebyl ani informován, dostal tento můj příspěvek zcela jiné vyznění. Navíc starosta označil za důvod ke komentáři, že to, co jsem napsal, je zkreslené a sám vykládá můj příspěvek způsobem, kterým mu dává jiný význam, sám ho zkresluje.

Neměl jsem důvod a chuť někoho soudit, jak mi ve svém komentáři podsouvá, nemám zájem dělat ze zasedání zastupitelstva soudní tribunál. Dovolil jsem si jen vyslovit názor, že nebývá v mém profesním světě, v kterém se pohybuji, zvykem, aby jedna ze stran sporu rozhodovala o tom, kdo má pravdu, a byla tedy tím soudcem, který posuzuje, kde se pravda nachází. O tom, jaké důkazy pro svá tvrzení kdo předložil, se ještě vyjádřím.

Nakonec se starosta pozastavil nad tím, že jsem uvedl, že původně se zástupci AVE CZ odpadové hospodářství neměli veřejného projednávání skládky zúčastnit, což údajně oficiálně nezaznělo. Jako že si vymýšlím ? Samozřejmě si za svým vyjádřením stojím a mohu ho doložit písemným sdělením jednoho z radních zaslaných mi mailem.

Za naprosto nepřijatelné až nehorázné považuji vyznění části článku nazvaného Ohlédnutí za mimořádným zastupitelstvem, na jehož konci je uvedena autorská značka ZN, z čehož jsem usoudil na autorství článku paní Zdeny Nezbedové, redaktorky Čáslavských novin. Ta mi to následně potvrdila s tím, že článek byl napsán s vědomím starosty a text jím byl odsouhlasen. V článku je uvedeno, že v roce 1999 byly tři možnosti řešení. Skládku prodat, pronajmout nebo vyhlásit konkurz. V článku je uvedeno, že nejvyšší nabídka kupní ceny byla 70 miliónů korun. To samozřejmě zdaleka nepokrylo jistinu z obligací, kterými město financovalo vybudování skládky. Ano. Jediné přijatelné ze všech možných řešení bylo skládku pronajmout. Nepochopitelně není v článku uvedena částka, kterou město za pronájem skládky za období 1999 – 2012 obdrželo. Jde o 203 miliónů korun. Ještě více zaráží, že autorka článku s vědomím a odsouhlasením starosty popisuje, proč že byla skládka prodána v roce 2012. Cituji : „ I tento krok byl bohužel domluven již právě v roce 1999 a byl dokonce vtělen do sepsané smlouvy o pronájmu skládky. Prodej skládky v roce 2012 tak byl již jen naplněním domluvy, sjednané před třinácti lety bývalými zastupiteli.“

Toto je přímo klasická ukázka manipulace, snahy ohýbat skutečnost tak, aby byla výhodná pro toho, kdo se takové manipulace dopouští.

Nájemce nabídl cenu, za kterou si skládku pronajal a která umožnila městu Čáslav vyvázat se ze všech svých závazků z obligací včetně úroků bez toho, aby to ani jednou korunou ovlivnilo rozpočet města. Nájemce zaplatil 203 miliónů za nájem skládky. Nájem to byl neobvykle vysoký, ale cena byla rozložena na dobu 12 let a byla pro nájemce nákladovou položkou. Město obdrželo cenu, která byla 2,9 x vyšší, než nejvyšší nabídka konkurenčního zájemce, což mu umožnilo se oddlužit. Nájemce logicky potřeboval samozřejmě jistotu, že město dodrží svůj závazek převést na něho vlastnictví po uplynutí 12 leté nájemní doby. Proto byl závazek města k odprodeji pod vysokou smluvní pokutou. Toto vše opomenout, neuvést, zatajit a nenabídnout jiné řešení, jaké mohlo město v roce 1999 přijmout, je nehoráznost, která není náhodná. Navíc vytváří dojem, že za toto řešení mohou bývalí zastupitelé ( jen tak jakoby náhodou je hned uvedeno, kdo z dnešních zastupitelů v tehdejším zastupitelstvu byl ) a dnešní osvícení představitelé města nemohou nic dělat. Nemohou, ale za 19 let jsem neslyšel, že by někdo tehdejší situaci dokázal vyřešit jinak a lépe.

Až dnes se dozvídáme od člověka, kterému vadí, že bych chtěl učinit ze zastupitelstva soudní tribunál, což jsem již výše odmítl : „Museli bychom soudit ty, kteří město vedli v době zakládání skládky a uzavření smlouvy o jejím pronájmu s následným odprodejem. Současní zastupitelé jsou ve většině jen „dědici“ jejich rozhodnutí.“ , napsal pan starosta.

O podmínkách zakládání skládky nic nevím, o okolnostech uzavírání smlouvy o pronájmu skládky s následným prodejem ano. Za co konkrétně by chtěl starosta soudit ty, kteří město vedli v době uzavírání této smlouvy, by mě docela zajímalo.

O to cennější by byl rozbor, kterým by pan starosta nabídl lepší řešení, které by nepochybně bylo přijato, kdyby na postu starosty seděl již v té době on.

V článku vidím jednoznačnou snahu odpoutat pozornost od aktuálních problémů se skládkováním nebezpečného odpadu. S tím ale řešení finančních problémů skládky v roce 1999 nesouvisí.

Jedno z hesel našeho sdružení, s kterým jdeme do voleb, je Stop propojení politické, hospodářské a mediální moci. O čem je v Čáslavi propojení moci politické a hospodářské si dovede v našem městě představit snad každý. Přemýšlel jsem, zda je namístě hovořit i o propojení moci mediální na místní úrovni. Takový premiér si musel chudák nejdříve koupit Mladou frontu dnes, Lidové noviny i rádio Impuls, aby toto vše nakonec musel převést do svěřenského fondu. V Čáslavi nic ke koupi není, kupovat se nemusí. Může to fungovat i tak.

V zastupitelstvu starostovi vadí, že někteří zastupitelé vystupují proti radě, proti němu. „Trvám na tom, že to není přístup, který by našemu městu prospěl, naopak je tím bržděn jeho další rozvoj “ uvádí dále starosta v komentáři k mému příspěvku.
Jistě se lépe vládne, pokud všichni svorně přitakají a pokud přijdou na zasedání, tak mnozí většinou mlčí a jen správně hlasují. Mají tomu napomáhat i média ? Mají se cenzurovat příspěvky zastupitelů a zveřejňovat jen ty oslavné ? Asi ano. Tak beze mě.

Vlastislav Málek


Komentáře