Informovaná veřejnost


Věříme, že aktivní občané jsou pro dobrý život ve městě stejně důležití jako jeho vedení. Vytvářejí poptávku po službách, které může město poskytovat, svým každodenním životem utvářejí atmosféru města nebo sami vyvíjejí dobrovolnou aktivitu, ať už jde o organizaci kulturních, sportovních nebo jiných volnočasových aktivit nebo o péči o okolí svého domova. Pokud se energie a nápady takových lidí zapojí do spolupráce na rozvoji města, přinese to všem jeho obyvatelům výhody.

Aktivní zapojení obyvatel podle nás není možné bez vážně myšlené otevřenosti a informovanosti, takže tady jsou naše nápady, jak otevřít město občanům, aby mohli přispět svým dílem.

Moderní a funkční webové stránky

Webové stránky považujeme za základní nástroj dnešní doby pro poskytování informací veřejnosti. Základem je podle nás kvalitní obsah, tedy úplné a objektivní informace o všem, co by mohli občané potřebovat nebo je mohlo zajímat. Za neméně důležitou však považujeme formu, jakou je obsah prezentován – ta by měla odpovídat standardům moderního webu, který je přístupný ze všech typů zařízení (počítače, tablety, mobilní telefony) a návštěvníkovi umožňuje snadnou a intuitivní orientaci ve velkém množství obsahu. Jako důležité vnímáme také využití funkcí, kterými dnešní weby disponují, ať už jde o efektivní vyhledávání (fulltextové i podrobné), e-mailová upozornění na novinky podle preferencí uživatele nebo možnost obsah komentovat a sdílet.

Nový web by také mohl sloužit jako základní kámen pro budoucí funkcionality digitalizace městské administrativy s cílem ušetřit čas občanů i úředníků, ať už by šlo o elektronické objednávání na úřad, placení poplatků nebo vyřizování formalit.

Mobilní aplikace pro obyvatele

Intenzivní obousměrnou komunikaci s obyvateli považujeme za neodmyslitelnou součást správy města a chceme odstraňovat překážky, které jí stojí v cestě, aby se mohla stát přirozenou součástí života. Na základě zkušeností z jiných měst se nám jako účinný prostředek jeví vytvoření mobilní aplikace pro obyvatele města, která by mohla mít například tyto funkce:

  • hlášení závad a nápadů na zlepšení (vč. focení) 
  • přehled kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných ve městě 
  • ankety pro rychlé zjištění názoru obyvatel 
  • nejdůležitější aktuality z městského úřadu a jeho organizací 
  • kontakty pro případ nouze (záchranná služba, policie, hasiči, městská policie, nemocnice, havárie plynu, vody a další) 
  • upozornění obyvatel v případě krizových situací 


Vytvoření dlouhodobé vize města

Vedení města podle nás není jen o každodenní správě, ale hlavně o jeho rozvoji a modernizaci směrem k cílům, které vycházejí ze skutečných potřeb obyvatel a zohledňují výzvy, které město v budoucnu čekají. Jsme přesvědčeni, že absence jasné představy o tom, čeho chceme dosáhnout, je podstatnou překážkou v rozvoji. Chceme proto zahájit diskusi vedoucí k vytvoření dlouhodobé vize města, tedy představy, jak má město v budoucnu vypadat a fungovat. Z ní pak půjde odvodit strategii rozvoje města, tedy obecný plán cesty k dosažení této představy, a konkrétní cíle představující kroky na této cestě.

Digitální mapa města

Interaktivní mapa postavená na základě otevřených internetových map a obsahující informace o umístění lékařů, škol, sportovišť, dětských hřišť, kulturních zařízení, veřejných toalet, parkovišť, památek, obchodů, zastávek MHD a dalších užitečných míst. Taková je naše představa o usnadnění orientace občanů i návštěvníků města v možnostech, které se v Čáslavi nabízejí. Využít lze například platformu www.mapotic.com, v níž lze například mezi místy vyhledávat, rozkliknout detailní informace nebo komentovat.

Otevřená diskuse nad rozpočtem

V městském rozpočtu je vedle řady výdajů, kterým se město nemůže vyhnout, značná částka, kterou lze alokovat podle potřeby. Konkrétní účely, na které budou použity, by podle nás měly být výsledkem diskuse o potřebách a prioritách, do které se zapojí zaměstnanci městského úřadu, občané města i zastupitelé, kteří za rozpočet nesou konečnou odpovědnost a měli by tak být jeho spolutvůrci. Všichni zapojení by měli mít možnost vidět a ovlivňovat, jaké projekty aspirují na financování z rozpočtu a na které z nich se nakonec dostane.

Transparentní hospodaření díky aplikaci Cityvizor

Ve vztahu k penězům se říká, že pořádek dělá přátele. Webová aplikace Cityvizor přináší bezplatnou možnost zpřístupnit a přehledně vizualizovat data o rozpočtu a průběžném hospodaření města a dát je do souvislostí tak, aby byla srozumitelná pro veřejnost. Aplikace byla v roce 2017 nominována na cenu pro internetové projekty Křišťálová Lupa v oblasti Veřejně prospěšná služba a jsou do ní již zapojeno jiná města, velikostí či rozpočtem srovnatelné s Čáslaví. Aplikaci vyvinulo Ministerstvo financí a je každému dostupná na adrese www.cityvizor.cz.

Podrobnější informace z městské rady

Městská rada svými rozhodnutími zásadně ovlivňuje život ve městě, přesto obyvatelé města v současnosti nemají snadnou možnost vidět, o čem rozhodla, na základě jakých podkladů se tak stalo a za jakých podmínek daná akce proběhne. Tyto informace nejsou tajné a na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si je občané mohou vyžádat, takže nevidíme důvod je rovnou nezpřístupnit a neumožnit tak lidem pohodlně a s předstihem zjistit, co se ve městě bude dít.

Základní programové body k tématu
Programový text k tématu

Martin Jusko


Komentáře