Máme první narozeninovou svíčku na dortu

Přesně před rokem 19.6.2017 se uskutečnila ustavující schůze našeho spolku Čáslav pro všechny, z.s. Co všechno jsme za ten rok stihli?

Na úplném začátku se nás sešlo 16 a zveřejnili jsme naše cíle:
  • Chceme spojovat lidi, kteří nejsou lhostejní, mají zájem o veřejné dění a záleží jim na budoucnosti města 
  • Chceme šířit informace a získávat podněty od svých spoluobčanů a být slušnou a otevřenou volební alternativou v Čáslavi.
Jak se nám to zatím daří? Vyjadřujeme svá stanoviska, názory a sdělujeme je veřejnosti. Tři zastupitelé, kteří jsou našimi členy, pravidelně informují o jednání zastupitelstva města a o tom, jaké postoje na nich zaujímají k projednávaným tématům. Vítáme Vaše názory v duchu jednoho z našich hesel – Vy jste Čáslav.

Podařilo se nám zatím shromáždit více jak 850 podpisů na petici, díky čemuž se budeme registrovat ke komunálním volbám ve dnech 5. - 6. 10. 2018. Děkujeme Vám za Vaši podporu a přestože potřebných 705 podpisů s přehledem překračujeme, uvítáme každý další podpis na našich petičních listinách. Nejde nám jen o podpis, usilujeme o Vaši důvěru.
Předložili jsme k demokratické vnitřní diskusi návrh naší kandidátky a po jejím schválení Vás budeme postupně s našimi kandidáty seznamovat. Jsme volební stranou rovnocenných osobností různých povolání a zájmů a věříme, že každý z našich čáslavských spoluobčanů si může naše kandidáty vybrat a volit je.

Vnímáme za svůj cíl v případě úspěchu naplnit pravý smysl a obsah pojmu zastupitel – zastupovat občany města při správě věcí veřejných a nebýt při tom ve střetu zájmů. Nikdo z našich kandidátů není v pracovním poměru s městem Čáslav nebo s jednou z jeho obchodních či příspěvkových organizací v pozici vrcholného vedoucího pracovníka. Žádný z našich kandidátů není majitelem či společníkem a to ani tichým či skrytým, společnosti, která by se ucházela o veřejné zakázky od města nebo jeho obchodních či příspěvkových organizací.

Co si takový malý dětský oslavenec s první narozeninovou svící na dortu může přát? Určitě potřebuje zázemí, podporu pro své první kroky, oporu ve své rodině.

Politické uskupení je na tom obdobně. Potřebujeme a vítáme zpětnou vazbu. Děkujeme za reakce na postupně zveřejňované body našeho programu. Některé jsou nadšené, ale nejsou výlučně jen pozitivní. S tím jsme museli počítat. Nelze se zalíbit každému. Někdo namítá, že všechny body nelze splnit. Někomu se část našeho programu nelíbí a hned se staví záporně k celému uskupení Čáslav pro všechny. Možná to je do značné míry způsobeno tím, že není zvykem vést otevřenou diskusi o programech stran před volbami nebo o programech povolebních koalic. My nabízíme náš program, náš pohled na jednotlivé oblasti života v našem městě a uvítáme připomínky, návrhy na jeho doplnění i námitky. Někdo možná po zkušenostech uplynulých období vnímá návrh volebního programu jako něco, co je dané, o čem se nediskutuje a o čem rozhoduje úzká skupina lidí. My to tak nevnímáme, i proto jsme program zveřejnili s velkým předstihem, aby bylo dost prostoru na diskusi o něm.

Předvolební program zahrnuje mnoho cílů a podnětů. Co vše se bude realizovat záleží nejen na výsledku našeho sdružení, ale na názorovém průniku všech zastupitelů zvolených za jednotlivé volební strany a stanovení priorit příštího období podle finančních možností města v jednotlivých letech volebního období. O tom, co se bude v nadcházejícím období realizovat, rozhodujete hlavně Vy, občané města, kteří půjdete k volbám a svým hlasem rozhodnete, kam se bude město ubírat. My Vám svůj program nabízíme a chceme ho utvářet a realizovat spolu s Vámi.

Rádi bychom, aby všechny volební strany, které se budou ucházet o přízeň voličů ve volbách do Zastupitelstva města Čáslavi, dostaly prostor v Čáslavských novinách, které budou roznášeny do Vašich domácností v září, abyste měli možnost si vybrat a posoudit jaké kandidátky a program Vám kdo nabízí. Zda na to radnice přistoupí, nevíme. Na výzvu podanou na podatelnu Městského úřadu v Čáslavi 13. 6. 2018 nemáme zatím žádnou reakci.

Základní body našeho programu dostanete během léta do svých domácností na hezkých dobových fotografiích našeho města. Moc děkujeme nejen Filipovi Velímskému za výběr fotografií a všem našim kandidátům, kteří se podle svého zaměření podíleli na návrhu programu. Ohromné poděkování patří Mgr. Josefu Rumlovi za tisk tohoto souboru fotografií s body našeho programu. Moc si toho ceníme i proto, že tato jeho aktivita a podpora rozhodně není motivována očekáváním jakékoliv protislužby. I tím naplňujeme jeden z cílů našeho programu. Slušná Čáslav bez propojení politické, ekonomické a mediální moci.Komentáře