Odpověď Ing. Davidovi Novákovi na jeho komentář k článku „ Je suis Lenka Bochníčková“


Vážený pane Nováku,


dne 10.6.2018 jste zveřejnil k mému článku „Je suis Lenka Bochníčková“  komentář. Nechtěl jsem se pouštět do planých polemik a zareagoval jsem proto na něj  jen poněkud odlehčeně, což Vám neuniklo a ve své replice jste uvedl, že velmi rád uznáte, že se ve svém textu mýlíte, ovšem na základě argumentace, nikoliv ouředníkovštiny.

Tak přece jen budu reagovat, nikoliv z touhy po tom, abyste uznal, že se mýlíte, ale z důvodu argumentace, kterou jste zmínil.

Svůj článek jsem napsal skutečně z toho důvodu, abych se postavil proti jednání, které vnímám jako formu zastrašování, jako snahu o zastavení kritiky, která je nepohodlná. Neporovnával jsem předžalobní výzvu pana starosty s teroristickým činem proti novinářům časopisu Charlie Hebdo. Použil jsem analogii s prohlášením  „Je suis Charlie Hebdo“ z důvodu ochrany svobody projevu a snaze ji potlačovat. Myslím, že většina čtenářů textu i kontextu rozuměla. Obavy z projevení jiných než „radničních„ názorů nebo postojů vyslovuje řada spoluobčanů v diskusích, které s nimi vedeme.

 Pokud můj text vnímáte, jako falešnou klamnou argumentaci, kdy jste uvedl, že porovnávám dva jevy asi tak vzdálené jako když poslanec za ANO Jiří Bláha přirovnal odpor vůči komunistickému bijci demonstrantů Ondráčkovi k procesu s Miladou Horákovu, tak ponechám na laskavém čtenářovi, aby si udělal úsudek sám, kdo z nás se dopouští manipulace pomocí falešného argumentu.

Na předžalobní výzvu pana starosty paní Bochníčkové nahlížím, jak jsem uvedl, z několika pohledů. Jedním z nich je to, zda se na skládku vozí kaly či ne-kaly, přičemž oba protagonisté tvrdí opak. Druhým pohledem je výrok paní Bochníčkové, že pan starosta lže a že by měl odstoupit z funkce, což souvisí s pohledem prvním. Ponechme na případném soudním řízení, jak materiál navážený na skládku a jeho označování posoudí ve vazbě na pravdivost tvrzení účastníků sporu.

Třetí pohled je ten, zda výrok paní Bochníčkové označující pana starostu za lháře, zasahuje do osobnostních práv pana starosty, jeho cti, dobrého jména, za což se hodlá domáhat omluvy případně finanční satisfakce. Nechť rozhodne soud, pokud k němu vůbec dojde.

Osobně jsem si dovolil úvahu na téma, co jsou to kaly a z čeho vycházím. Že existují i jiná vyjádření a listiny nezpochybňuji,  ale že by musely být jediné správné a nerozporovatelné, to si rozhodně nemyslím. Navíc nejde jen o posouzení toho, co je pravda, jde též o celkovou atmosféru důvěry, kterou zcela jiným způsobem zvládli ve Vřesové a jinak se k ní staví hlavní aktéři v Čáslavi.

Pokud jde o „ztotožnění“ a „odtotožnění“ s paní Lenkou Bochníčkovou a jejími vyjádřeními na adresu pana starosty, pak bych od člověka, který deklaruje, že na rozdíl ode mě zřejmě čte  více než hřbety knih, očekával větší porozumění napsanému textu.

Ohledně mého ztotožnění se s paní Bochníčkovou - je plné v rovině práva svobodně vyjadřovat svůj názor. Znovu odkazuji na ustálenou soudní judikaturu českou i evropskou, že veřejný činitel má snést vyšší míru kritiky včetně té expresivnější. Uvedl jsem dva konkrétní případy českých politiků – veřejných činitelů, které jsou mi známé z rozhodovací soudní praxe.

Vy jste naproti tomu konstatoval, že práv na ochranu osobnosti se v posledních letech stále úspěšněji domáhají veřejně známé nebo činné osobnosti vůči nejrůznějším výrokům tzv, bulvárních medií.  Snad se shodneme, že předmětem našich úvah je ochrana osobnosti, cti a dobrého jména politika jako veřejného činitele a to v souvislosti s výkonem jeho funkce politika.Pokud mi něco neuniklo, není pan starosta bavič, moderátor – umělec, který je též veřejně známou osobností. Je mi známo, že někteří umělci jako veřejně známé osobnosti, byli v několika případech úspěšní ve sporu s některými bulvárními periodikami. Každý případ je třeba navíc posuzovat individuálně. O tom, že by se v posledních letech stále úspěšněji domáhali práv na ochranu osobnosti politici proti bulváru nevím, ale Vy to třeba víte, jen jste neuvedl žádný konkrétní případ.

Pokud jsem konstatoval, že nevolím stejný slovník ani formu projevu hodnotící pravdomluvnost a vztah k faktům ze strany pana starosty, není to projevem „odtotožnění“ od paní Bochníčkové, jak se snažíte vykládat  moje vyjádření, že nehlásám do světa, že pan starosta je lhář a jeho vztah k faktům hodnotím jinými slovy. Sám jsem, jak jsem napsal, doložil několik případů, kdy pan starosta nakládal s fakty způsobem, kdy si tyto vykládal účelově způsobem, který mu vyhovoval. Nejedná se samozřejmě jen a výlučně o skládku a kaly. Jak jsem zjistil, pozorně sledujete a zaznamenáváte moje výroky, které i citujete, nebude pro Vás tedy problém z jednání zastupitelstev v uplynulých měsících si tato má vyjádření dohledat. Většina z nich byla z doby, než i díky hlasování zastupitelů, za které jste i Vy kandidoval do zastupitelstva – tedy Nezávislí - Evropští demokraté ( v příštích volbách již Nezávislí - STAN ) neprošel pozměňovací návrh jednacího řádu zastupitelstva rušící tříminutový limit na  diskusi zastupitelů. Teď již po zaznění zvukového signálu toho tolik nestihnu.

Pokud ale požadujete nějaký důkaz, který by bylo …. možné kriticky posoudit, aniž byste se musel prodírat lepkavě smrdutou pavučinou pouhých tvrzení, pocitů a dojmů, jak vzletně popisujete útrapu vypořádání se s textem, který není z Vašeho pera, nabídnu Vám pro ilustraci alespoň dva případy.

Na webu i facebooku Čáslav pro všechny je uveden dopis, který odeslal z New Yorku  14.11. 2017 Miloš Forman s oslovením „Vážený pane starosto, drazí Čáslavané,“  Doručen byl na městský úřad. V tomto dopise, jehož obsah je nyní po zveřejnění Terezou Hejnovou, která obdržela jeho kopii, snadno dohledatelný, si dovolil Miloš Forman sdělit své vyjádření jako příspěvek k diskusi o zamýšlenému projektu vybudování památníku jinému čáslavskému rodákovi, slavnému scénografovi Josefu Svobodovi, před tím, než tuto záležitost mělo projednávat za několik dní nato městské zastupitelstvo. Dopis starosta nezveřejnil a na přímý dotaz, proč tak učinil, odpověděl, že se jedná o soukromou korespondenci. Zatím jsem nenarazil na nikoho, kdo zastává stejný názor. Nechám na Vašem vytříbeném citu, zda je to lež, nepravda nebo zda to je dokonce pravda. Mlčení pana starosty k tomu, proč s názorem nejvýznamnější celosvětově známé osobnosti z řad Čáslavanů zastupitele neseznámil, mě až tak nepřekvapuje, ale že Vy, jako osoba věnující se zejména kultuře a komentující mnohé události a dění i na republikové úrovni, tomu nevěnujete ani řádek, glosu, pozornost – tím víc si musím vážit, jak sledujete a komentujete právě moje počínání a aktivity.

Druhým případem je rozdělování a schvalování příspěvků  od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na sport a kulturu. Nechte si převyprávět od své kolegyně radní celou genezi od uzavření smlouvy v roce 2012 a na základě zápisů z jednání zastupitelstva a rady včetně korespondence mezi městem a společností AVE CZ odpadové hospodářství včetně té poslední ze 17.4, 2018, 26.4.2018 a zápisu z rady města 23.4.2018 si zhodnocení udělejte sám.


Zakončím tím, co jste uvedl v úvodu svého komentáře, dialogem z forbíny pánů Wericha a Horníčka. Ten dialog se  týkal umístění děl klasiků v knihovně.

„Ty mám v knihovně dole, kdyby přišel vzdělanec,“ říká Miroslavu Horníčkovi Jan Werich. „Vzdělanec , ten se rád ohne“ …..To je replika Miroslava Horníčka.

Já se moc rád neohýbám a důvodem není jen bolest v zádech. Taky netvrdím, že jsem vzdělanec, byť Vás možná překvapím, že už se mi stala dokonce i taková nehoda, kterou jste mi z celého srdce přál ve svém komentáři a to, že jsem nějakou knihu otevřel a některou dokonce i přečetl. Připouštím ale, že Vy budete větší čtenář, dokonce se obtěžujete i čtením mých textů. Docela je možné, že na mě máte i založenou složku.

Třeba nebudu sám, pokud zaregistrujete nějaká vyjádření některých svých kolegů zastupitelů nebo dokonce i z řad ANO. To jsou ti, co byli původně opozičním hnutím, aby se v průběhu volebního období ve vší tichosti stali hnutím koaličním. Já jsem naopak zvolil cestu opačnou -  stal jsem se zastupitelem opozičním, jak jste správně zdůraznil ve svém komentáři.  Důvody rezignace z postu místostarosty města a následně i svůj odchod z řad kandidátky ČSSD jsem sdělil  a vysvětlil zastupitelům i veřejnosti a věřím tedy, že ta důvody mých rozhodnutí zná. Hledání nějakého prospěchu či výhody snad za tím nikdo nehledá.

Přeji Vám v nadcházejícím volebním klání hodně úspěchů, věřím, že tříbením názorů lze  posouvat úroveň a kulturu diskuse, aniž bychom se museli dopouštět hloupého nálepkování typu je suis blbý český bulvár, jak jste učinil ve svém komentáři Vy.

Věřím, že pokud se Vám podaří stát zastupitelem, budete moci svými názory a postoji  přispět k rozvoji města i v jiných oblastech, kromě nepochybně kvalitních a již proslulých výstav spolku Třiatřicet, pořádaných i pod záštitou senátora a starosty města a s finanční podporou města Čáslavi.                                                                                   Vlastislav MálekKomentáře