6 důvodů, proč volit Čáslav pro všechny

Před pár týdny jsme Vás požádali o Vaši podporu tím způsobem, že o nás budete mluvit s lidmi ve svém okolí a vysvětlovat, proč volit právě Čáslav pro všechny. Je to důležité, protože velká část občanů pravděpodobně místní politickou situaci nesleduje, relevantní informace nemá a u voleb se pak rozhoduje spíš podle nálady a dojmů, případně k nim vůbec nepřijde. Protože je nám jasné, že rozhovory o volbách nemusí být vždy jednoduché, připravili jsme pro Vás přehled hlavních argumentů pro volbu našich kandidátů.

Tým plný aktivních a různorodých osobností

Naši kandidáti jsou aktivní, nezávislí a různorodí lidé, ať už z hlediska profese, věku nebo kulturních preferencí. Jsou zvyklí spolupracovat jako tým, což prokázali při přípravě volebního programu, a jsou také připraveni převzít odpovědnost za vedení města. Věříme ve společný tým i s Vámi, občany města, přesně v duchu jedné z našich zásad – Vy jste Čáslav.

Jsme otevření, slušní a demokratičtí

Vedení města je pro nás veřejná záležitost, ne otázka zákulisních jednání, proto jednáme otevřeně, s pokorou a respektem k protistraně i občanům. Ctíme přitom principy demokracie a jakékoliv nedemokratické praktiky nám jsou proti srsti.

Diskutujeme, až potom rozhodujeme

Podporujeme angažovanost občanů, chceme slyšet všechny názory a vidět různé úhly pohledu. Jsme přesvědčeni, že diskuse je jediný způsob, jak se dobrat k jádru problému a jak najít společné řešení, které ho bude efektivně řešit. Proto také chceme podporovat kontrolní funkci opozice ve vedení města.

Nejsme ve střetu zájmů a nebojíme se

Nejsme propojeni s firmami, které se ucházejí o veřejné zakázky, nejsme vázáni vztahy k žádné politické straně ani nejsme přímo podřízeni vedení města. Nebojíme se v zastupitelstvu otvírat nepříjemná, ale zásadní témata, jakými byly v uplynulém období městská nemocnice, skládka, hospodaření městských obchodních a příspěvkových organizací či způsob podpory místního sportu. Hlásíme se prostě k heslu T. G. Masaryka „Nebát se a nekrást“.

Máme nápady, jak zlepšit život v Čáslavi

Náš program zahrnující všechny zásadní oblasti života občanů ve městě jsme předložili veřejné diskusi již několik měsíců před volbami. Najdete ho na webu domecek.caslavprovsechny.cz a ve stručnější podobě i ve svých poštovních schránkách. Zdaleka přitom nejde jen o stavební záměry, protože chápeme důležitost malých a měkkých změn a jde nám především o efektivitu, tedy účelnost a hospodárnost.

Politika je pro nás služba veřejnosti, ne cesta k osobnímu prospěchu

Práce na radnici je pro nás službou občanům, nikoli formou uspokojení touhy po moci, zpestřením politického důchodu nebo cestou ke zbohatnutí. Proto chceme na místní úrovni působit proti prorůstání politické, ekonomické a mediální moci.

Komentáře