Dny solidarity, jejich hodnocení a pozvání


Solidarita je ušlechtilá schopnost člověka a jsem rád, že se často potkávám s jejími nejrůznějšími projevy. Lidé k sobě nejsou lhostejní a v případě, že někoho potká neštěstí nebo se ocitnou ve stavu nouze, tak jsou mnozí připraveni přispěchat a podat pomocnou ruku.

Dne 9.května 2019 se promítal na Nové scéně Dusíkova divadla  film  Naděje pro Elišku“ zachycující příběh Elišky trpící syndromem CDKL 5. Tento dokumentární film informuje veřejnost nejen  o vzácném dětském onemocnění, ale též o rodičovské lásce a nezištné pomoci, do které se zapojují v Čáslavi děti, sportovci a jejich rodinní příslušníci. Nejde jen o finanční výpomoc, kdy finanční příspěvek zajištění v rámci judistické akce „Polabská liga“ přinesl rodině Elišky částku 27.394,-Kč. Mnohem cennější bylo zjištění, že rodina v tom není sama, že lidé nejsou lhostejní a paradoxně mohou načerpat  sílu a jiný pohled na strasti denního života od rodiny, která byla postavena před těžkou životní zkoušku, kterou zvládá  s bravurou.

Rád bych pozval veřejnost na promítání filmu „Můj nový život“, který bude promítán v kině Miloše Formana v Čáslavi ve čtvrtek 16.5. 2019 od 17,30 hod. Jedná se o dokument o pěti hrdinech, o pěti opravdových příbězích, o naději, lásce, přátelství , trpělivosti a pokoře. Jsou v něm příběhy pěti dětí, které postihlo onkologické onemocnění. Je těžké najít téma, které by člověka zasáhlo více, než vážné onemocnění dítěte. Přesto je to dokument, který dodává optimismus, že se vše dá zvládnout. Před lety jsem měl tu čest poznat Věru Závorkovou, jednu z hlavních postav dokumentu. Jsem šťastný, že jsem se s ní potkal a seznámil a načerpal od ní tolik síly do života a odvahy překonávat potíže a dodávat sílu druhým, až jsem se trochu styděl. Za to, že si jako téměř každý občas povzdechnu, zalituju, co se nedaří či mělo by jít snadněji. Pak si vzpomenu na Věrušku a změním náhled na mnohé.

Prosím, přijďte ve čtvrtek do kina na film a na setkání s Věrou Závorkovou. Nebudete litovat, uvidíte netradiční pozitivní dokument, setkáte se i osobně s úžasnou Věrou Závorkovou, zakoupením tradiční květiny na klopu svého oblečení podpoříte dny onkologie a zakoupením vstupenky na promítání filmu přispějete i na projekt „ Můj nový život“ ,  podporující dětské onkologické pacienty a jejich rodiny.

Solidarita může mít různé formy. Jednou z nich je i veřejná sbírka na pořízení nového CT přístroje do naší městské nemocnice. Stávající CT přístroj je na konci své životnosti a jeho udržení v plném provozu přináší zvýšené náklady a provozní komplikace. Město Čáslav jako zřizovatel městské nemocnice rozhodlo o uvolnění finančních prostředků z městského rozpočtu na pořízení nového přístroje, jehož pořizovací cena se pohybuje kolem 12 miliónů korun. Přesnou cenu zveřejníme, jakmile ji budeme znát, předpokládáme do konce května 2019. Pořízení nového CT přístroje není závislé na výnosu této sbírky, poskytnutí příspěvku je však významným projevem solidarity a sounáležitosti nás,  občanů města Čáslav a celého mikroregionu Čáslavsko na podporu Městské nemocnice Čáslav, zdravotnického zařízení, které v letošním roce oslaví 125 let své existence.

Sbírka probíhá v období od 1.5.2019 do 30.9.2019 a přispět lze na
-          sbírkový bankovní účet účet  :  115-9685860257/0100
-          hotovosti do pokladny MN Čáslav

Jak jsem výše uvedl, člověk dává, aby možná více získal. Tak je to i s účastí a zapojením do akcí solidarity, které jsem zmínil. Věřím, že se podle svých možností a svého uvážení zapojíte a projevíte svoji solidaritu, své srdce, otevřené druhým.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města ČáslaviKomentáře