Malost

Jak jinak nazvat poslední chování opozičních zastupitelů? Stále jsem věřil, že osobní věci nebudou nadřazené skutečnému lidskému charakteru, který se dá dlouho skrývat. Dnešním jednáním se ukázalo, že nesnášenlivost opozice k vedení města je na svém maximu. Mrzí mě to hlavně u dvou zastupitelů, kolegů ředitelů škol. Před třemi lety jsem ve spolupráci se školskou komisí spoluvytvářel pravidla hodnocení ředitelů. Ta pravidla, která pomohou oprostit se od barvy ponožek, politické příslušnosti, vzájemné nevraživosti tak, aby se výsledek hodnocení pětičlenné komise stal co nejvíc objektivním.

Tři roky bojuji o navýšení koncové odměny pro ředitele za zodpovědnou a náročnou práci. Výše odměny každým rokem roste. Ředitelé čáslavských škol jsou pravidelně hodnoceni za cíle a úkoly, které plní v průběhu školního roku. Vždy jsem významně obhajoval jejich nárok na odměnu, mnohdy proti názoru ostatních radní. A zatím jsem ji vždy uhájil.

I tito zastupitelé dne 13. prosince 2021 neschválili veškeré běžné výhody vyplývající z kolektivní smlouvy pro zaměstnance radnice (např. stravenky, odměnu, příspěvek na penzijní připojištění aj.). Starosta a místostarosta se zdrželi hlasování, což avizovali předem. K devíti hlasům koaličních zastupitelů nepřibyl žádný z opozice. Nejsmutnější je radost v očích těch, kteří nehlasovali jen proto, aby starosta s místostarostou neměli na nic nárok.

Věřím, že takovou malost neprojeví Rada města v budoucnu k finančnímu ohodnocení práce ředitelů našich příspěvkových organizací.

David Tichý, ČPVKomentáře