VOLEBNÍ PROGRAM 2022 - ČISTÁ ČÁSLAV

 ČISTÁ ČÁSLAV | VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ačkoliv pojmy veřejný prostor a životní prostředí zní poněkud abstraktně, jedná se o nejbližší i vzdálenější okolí našich domovů, o místa, na kterých se pohybujeme velmi často a která zásadním způsobem určují naše vnímání města, v němž žijeme.

Vysoká estetická a funkční kvalita veřejného prostoru a příjemné a zdravé životní prostředí nám jednoduše pomáhají vést ve městě a jeho okolí spokojený život, protože nám poskytují místa, která můžeme využít a zaplnit je vlastními aktivitami nejrůznější povahy. I nadále bychom proto chtěli zvyšovat kvalitu a vybavenost veřejného prostoru ve městě ve spolupráci s architekty, ať už revitalizacemi „dožívajících“ veřejných prostranství, nebo menšími akcemi typu postupné obměny a doplňování mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.).

V oblasti životního prostředí vnímáme jeho prioritu péči o zeleň a zvyšování jejího množství i pestrosti druhové skladby. Jako výhodu vnímáme zajištění těchto činností vlastními odbornými zaměstnanci města, kteří se jí mohou věnovat dlouhodobě, koncepčně a mít k ní vztah.

Ve vztahu ke skládce odpadu v Hejdofě budeme i nadále bojovat za to, aby město získalo neodvedené poplatky za ukládání odpadu v plné výši, které mu podle platných zákonů náleží. Peníze získané touto aktivitou bychom rádi použili mimo jiné na udržení stávající výše poplatků za komunální odpad, které hradí obyvatelé města.

Konkrétně bychom v této oblasti rádi realizovali následující kroky:

obnova a doplnění městského mobiliáře

zahájení revitalizace Žižkova náměstí a pěší zóny (po veřejných diskusích, architektonické soutěži a přípravě projektové dokumentace)

úpravy městských parků Vala, Rudolfa Těsnohlídka, Mahenova

postupná náhrada klasických kontejnerů na tříděný odpad na vytížených místech za polo-podzemní kontejnery

veřejné wi-fi připojení na exponovaných veřejných místech

podpora elektromobility – dobíjecí stanice pro kola i automobily

výstavba nových městských kotelen pro ekologickou a efektivní výrobu energie

obnova zaniklých polních cest v okolí města lemovaných keři a stromy, které budou sloužit jako spojnice s okolními obcemi a krajinou pro pěší i cyklisty

výsadba odolných místních druhů ovocných stromů a keřů jako zázemí pro drobné živočichy i lidi

příprava a zavedení propracovaného systému odpadového hospodářství, který bude motivovat ke snížení produkce odpadu a k jeho třídění

pokračování v obměně zdrojů veřejného osvětlení za úspornější zdroje světla (LED svítidla) s možností regulace svitu (např. nižší intenzita v nočních hodinách)

podpora vybudování čáslavského zoo koutku

omezení vizuálního smogu v centru města, např. prostřednictvím přípravy „manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven” a motivace provozovatelů k jeho naplňování

vybudování systému tůní ve VodrantechKomentáře