VOLEBNÍ PROGRAM 2022 • VSTŘÍCNÁ ČÁSLAV | Bydlení

VSTŘÍCNÁ ČÁSLAV | bydlení


Dostupnost různých typů bydlení považujeme za základní předpoklad rozvoje města a udržení vyvážené věkové struktury jeho obyvatel. Nechceme, aby město hrálo roli developera a samo zajišťovalo výstavbu bytů a domů na prodej. Úlohu města vidíme v zajištění urbanistické a pokud možno i architektonické kvality komerční výstavby tak, aby dobře fungovala ve spojení s již dříve zastavěným územím.

Zároveň jsme si vědomi nezastupitelné úlohy města při vytváření nabídky bydlení pro specifické znevýhodněné skupiny obyvatel, například ve formě sociálních bytů nebo startovacích bytů pro mladé.

Vzhledem k poměrům na trhu s bydlením považujeme za společensky prospěšné a zároveň ekonomicky výhodné rozšiřovat portfolio nájemních bytů vlastněných městem.

Konkrétně bychom v oblasti bydlení rádi učinili tyto kroky:
  • pokračování bytové výstavby v areálu Prokopa Holého na základě zpracované urbanistické studie
  • vyhledávání a příprava dalších lokalit pro výstavbu rodinných domů
  • vytvoření pilotního programu startovacích bytů pro mladé lidi
  • zvyšování počtu městských nájemních bytůKomentáře