Zpráva o financích spolku za 1. čtvrtletí 2018


Na začátku roku jsme Vám v článku Financování činnosti spolku slíbili, že po každém čtvrtletí zveřejníme zprávu o stavu našeho bankovního účtu a příjmech/výdajích za uplynulé období. Zde je tedy slíbený přehled, tentokrát za období od 8. 12. 2017 (založení účtu) do 31. 3. 2018.

Příjmy
Výdaje
Zůstatek účtu k 31. 3. 2018
14 322 Kč
(7 příspěvků)
363 Kč
(pronájem prostor pro setkání s veřejností)
13 959 Kč

Děkujeme všem dárcům, kteří na účet 2901342867/2010 poslali svůj příspěvek, a to bez ohledu na výši, protože i menší částka pomáhá. Jejich důvěra je pro nás závazkem pokračovat v naší snaze. V měsících, které zbývají do voleb, bychom rádi pomocí různých forem inzerce propagovali naše myšlenky, kandidátku a program, jehož přípravy postupně směřují do cíle. K tomu bude také směřovat využití našich finančních prostředků.
Děkujeme za Vaši podporu!   


Komentáře