Čáslav pro všechny, z.s. – představení

Čáslav pro všechny, z.s. je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze. 

Spolek byl ustaven  19. 6. 2017 šestnácti zakládajícími členy a  dnes již máme řadu podporovatelů a příznivců. Statutární orgánem je výbor, který tvoří Mgr. David Tichý - předseda výboru, Martin Horský - místopředseda výboru, Jiří Honzíček - člen výboru. Posledně dva uvedení členové výboru jsou stávajícími zastupiteli města Čáslavi

Jsme spolek, který chce spojovat lidi, jenž nejsou lhostejní, mají zájem o veřejné dění v našem městě. Chceme šířit informace a získávat podněty od svých spoluobčanů, co se jim líbí, co jim vadí, co je zajímá, co jim chybí. Najdete nás na webových stránkách www.caslavprovsechny.cz i na facebooku Čáslav pro všechny. Tam s námi můžete komunikovat, sdílet naše informace a přidávat své postřehy a náměty. Rádi se s Vámi setkáme také osobně.  

Těšíme se na Vaše podněty, názory, na spolupráci s vámi – Vy jste Čáslav, město, které máme rádi.

Toto jsou naše zásady, na kterých stavíme naši činnost :


1. Chceme rozvíjet to dobré, co činí z Čáslavi dobré místo pro život a na čem se sami dlouhodobě podílíme. U nás není prostor pro aroganci, namyšlenost a přezírání odlišných názorů.  Jsme tu pro Vás.  Pro slušnou Čáslav !

2. Město stejně jako stát je společenstvím lidí, lékařů, učitelů, podnikatelů, úředníků, vojáků, policistů, hasičů, pracovníků v sociálních službách, městských i státních úředníků, seniorů i studentů -  všichni občané se podílejí na jeho prosperitě a rozvoji.  My všichni jsme Čáslav !

3. Podporujeme otevřené, pravdivé informování veřejnosti o chodu, směřování rozvoje a hospodaření města a všech jeho organizací. Otevřenost !

4. Trendem politiky téměř všech parlamentních stran současné doby je zabraňovat propojování politické, ekonomické a mediální moci. Chceme tento trend prosadit i v Čáslavi. Transparentnost !

5. Podporujeme iniciativu občanů v zájmu o věci veřejné. Angažování se členstvím v politických stranách, hnutích a spolcích umožní vytvořit širokou nabídku výběru zastupitelů v komunálních volbách v roce 2018. Zodpovědnost za rozvoj města má každý z nás ! 

Věříme, že naše snaha vyvolá zájem veřejnosti, že bude dost našich spoluobčanů, kteří se   
s našimi cíli ztotožní a přihlásí  se   k  našim myšlenkám. V takovém případě se rozhodně  
chceme ustavit i jako volební uskupení, které se bude  ucházet  o přízeň voličů v říjnových   
komunálních volbách v roce 2018.  

Čáslav pro všechny, z.s.

Komentáře