V parlamentních volbách podporujeme koalici Pirátů a Starostů

Vážení čtenáři,

již brzy budeme svými hlasy ve volbách rozhodovat o budoucím složení poslanecké sněmovny. Protože se nepochybně jedná o významnou věc, rádi bychom i my přispěli do diskuse o tom, koho volit, a nabídli Vám náš pohled optikou místního spolku, jehož posláním je zdravý a dlouhodobě odpovědný rozvoj našeho města.

I když to nemusí být na první pohled patrné, celostátní politika a složení vlády hrají velmi důležitou roli i pro naše město. V poslední době snad nelze najít výraznější příklad, než přijetí účelového a na míru šitého pozměňovacího návrhu zákona o odpadech, kterým v prosinci 2020 poslanecká sněmovna hlasy vládní většiny výrazně zkomplikovala vymáhání poplatků za ukládání odpadu na čáslavskou skládku, jejichž doplacení město vymáhá a jejichž výše se pohybuje v řádech stamilionů korun. Dopady celostátní politiky však najdeme u většiny dalších témat, která jsou pro město důležitá. Potíže při hledání nových lékařů do naší nemocnice přímo souvisejí s celostátním nedostatkem lékařů, který pramení z celé řady příčin v českém zdravotnickém systému. Podmínky při rekonstrukci mostů na obchvatu města v letech 2019-2020, které vedly k potřebě vést objízdnou trasu přes Čáslav, byly nastaveny Ředitelstvím silnic a dálnic, spadajícím pod ministerstvo dopravy. Dalo by se pokračovat dalšími příklady, od dostupnosti bydlení, přes spravedlnost úhrad za stejný výkon pro malé nemocnice, až po rozpočtové určení daní.

Podstata výše uvedených příkladů je společná – celostátní politika významně ovlivňuje kvalitu života na místní úrovni, v našem bezprostředním okolí. Proto jsme přesvědčeni, že je důležité mít ve vedení země lidi, pro které tyto lokální dopady nejsou pouze abstraktním pojmem. Takové, kteří s místními dopady celostátní politiky mají významnou osobní zkušenost, kterou dokážou zohlednit při svém rozhodování na vrcholové úrovni, a kteří i ve svém volebním programu zdůrazňují význam komunální politiky a vnímají místní samosprávu jako místo, kde lze řadu problémů řešit efektivněji než z centra.

I z těchto důvodů podporujeme kandidáty hnutí STAN, kteří v letošních volbách kandidují v rámci koalice s Piráty. Věříme, že díky svým zkušenostem z komunální politiky dokážou řešit věci prakticky, kompromisně, se znalostí problematiky a bez lpění na určité ideologii. Na základě znalosti dlouhodobého působení vedení hnutí STAN jsme přesvědčeni o tom, že politiku nevnímají jako druh byznysu, k němuž patří kupování voličů na státní dluh a prodej zákonů zájmovým skupinám, že nemají potřebu lhát, strašit, a přitom se bát potřebných reforem, které potřebujeme k zajištění budoucí prosperity naší země.

Ať už s námi budete volit koalici Pirátů a Starostů, nebo se rozhodnete pro jinou volební stranu, předem děkujeme za to, že k volbám půjdete a dáte najevo svou preferenci. Každý hlas se počítá.

 

Členové spolku Čáslav pro všechnyKomentáře