Výzva

My. níže podepsaní zástupci volebních stran, které se budou ucházet o přízeň voličů v říjnových volbách do Zastupitelstva města Čáslavi se na vás obracíme s následující


Výzvou


Umožněte každé volební straně, která o to projeví zájem, v 10. čísle Čáslavských novin, které půjde do distribuce v září 2018. přístup do Čáslavských novin zveřejněním textu, který bude předvolebním materiálem volební strany informujícím o jejím volebním programu, kandidátech a prioritách pro nadcházející komunální volby. Čáslavské noviny se snaží prezentovat jako apolitické periodikum, které z tohoto důvodu odmítá zveřejňovat materiály propagující politické strany či sdružení. Zároveň bylo nedávno zveřejněno stanovisko redakce, že politickou prezentací nejsou články o činnosti radnice, neboť v nich není uváděna politická příslušnost kteréhokoliv z představitelů města.

Domníváme se. že jednou za čtyři roky před volbami by bylo záhodno z ustálené praxe učinit výjimku, čímž by Čáslavské noviny přispěly k tomu, aby se občané města a zejména voliči mohli rozhodovat podle široké nabídky informací a všechny volební strany by měly stejnou ..startovací čáru“ a srovnatelné podmínky. Je nadto věcí názoru, zda pravidelné rubriky typu ..Slovo starosty“ nebo uvedení hodnocení uplynulého období a výhledu na období následující v předvolebním období není i bez označení politické příslušnosti představitelů města,( které i bez toho většina občanů Čáslavi zná ) zvýhodňováním současné politické reprezentace proti ostatním kandidujícím stranám. Nepředpokládáme, že by bylo v Čáslavi registrováno k volbám více jak 10 volebních stran. Pokud každá ze stran dostane k dispozici jednu stránku, zůstane dalších 22 stran pro ostatní informace, zprávy a články.

V případě, že této výzvě nevyhovíte s odkazem na svá předchozí vyjádření a postoje, nepřispějete tím k rovnosti stran a široké informovanosti veřejnosti.

V Čáslavi dne 10.6.2018

Originál ke stažení zde!

Komentáře