VOLEBNÍ PROGRAM 2022 • ZDRAVÁ ČÁSLAV

  ZDRAVÁ ČÁSLAV | zdravotnictví a sociální služby

Zásadní aktivitou města v oblasti zdravotnictví je městská nemocnice. Že se jedná o důležité téma potvrdily i bohaté veřejné diskuse v končícím volebním období, během nichž opakovaně zaznívaly i naše představy o budoucnosti nemocnice.

I nadále ji chceme zachovat v současném rozsahu se čtyřmi hlavními obory – internou, chirurgií, pediatrií a gynekologicko-porodnickým oddělením. Vnímáme, že pro její dlouhodobé fungování v tomto rozsahu je důležité, aby nemocnice zůstala městskou organizací, tj. aby nebyla privatizována. Věříme, že naše nemocnice má své pevné místo v českém zdravotnickém systému, protože umožňuje poskytnout urgentní i následnou péči v řadě běžných medicínských situací a velkým nemocnicím přenechat specializované výkony. Pacienti naší nemocnice pak jako benefit k poskytnuté péči získávají přátelské prostředí menšího zařízení a malou vzdálenost od svého domova a rodiny, což jsou lidské faktory ve zdravotnictví někdy podceňované.

V oblasti sociálních služeb považujeme za klíčové aktivity městských organizací ANIMA a Domov důchodců, které bychom rádi podporovali v rozvoji poskytovaných služeb a pomáhali jim tak zvládnout rostoucí poptávku i měnící se požadavky jejich klientů. I nadále bychom zachovali podporu města pro aktivity neziskových organizací v sociální oblasti, které poskytují důležitou péči potřebným a významně tím doplňují veřejný systém sociálních služeb.

V oblasti zdravotnictví a sociálních věcí bychom rádi činili tyto kroky:

        podpora nemocnice při zkvalitňování služeb a rozšiřování jejich rozsahu

        pomoc s udržováním stabilní personální situace v nemocnici, například spoluprací při zajištění služebních bytů, dětské skupiny a dalších benefitů pro zaměstnance

        prosazování zařazení nemocnice do páteřní sítě nemocnic ČR s urgentním příjmem

        zajištění nezbytných finančních příspěvků na provoz i rozvoj nemocnice z rozpočtu města a zároveň podpora získání dotací z jiných zdrojů

        spolupráce na udržování a rozvoji areálu i vybavení nemocnice, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby

        podpora a motivace ambulantních lékařů nedostatkových specializací s cílem zlepšit dostupnost ambulantní péče v příslušné oblasti

        vybudování nové budovy pro služby seniorům poskytované společností ANIMA

        pokračování v podpoře služby Taxík Maxík pro seniory
Komentáře