Příspěvky

Starosta města odmítá nařčení paní Zdeny Nezbedové