Příspěvky

Naše otázky, na které očekáváme odpovědi

Stanovisko z Ministerstva životního prostředí k ukládání kalů z lagun Ostramo na místní skládku v Čáslavi

Žádost o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Čáslavi, dne 22. března 2018

Několik vět ke skládce...