Příspěvky

Čestný občan města - Josef Svoboda

MALÁ MĚSÍČNÍ INVENTURA

JAK SE STANE Z OPRAVY CHODNÍKU „NEPĚKNÁ VĚC“ - část 2

JAN PROCHÁZKA - ČLEN SPOLKU ČÁSLAV PRO VŠECHNY

Jak se stane z opravy chodníku „nepěkná věc“

David Tichý - člen spolku Čáslav pro všechny

Druhý milník

Proč nejsem místostarostou města Čáslav?

Vize, podněty nebo jen parazitování?

První milník

Zpráva o hospodaření restaurace Grand

Čáslav pro všechny, z.s. – představení